Kinderopvang De DroomBoom

Wet kinderopvang

Sinds 1 januari 2005 is de Wet kinderopvang van kracht. Deze wet regelt de kwaliteit, het toezicht daarop en de financiering van kinderopvang. Uitgangspunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Meer uitleg over de Wet Kinderopvang en kinderopvangtoeslag vindt u op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang

De overheid regelt sinds 2007 de werkgeversbijdrage voor kinderopvang. Ouders kunnen een kinderopvangtoeslag ontvangen. De hoogte van deze toeslag is afhankelijk van uw inkomen. De toeslag betreft werkende ouders en ouders die een studie of traject volgen om aan het werk te gaan en die gebruik maken van formele kinderopvang.

Kinderopvangtoeslag 2016: vraag het aan binnen drie maanden na start opvang
Gaan uw kinderen in 2016 naar de kinderopvang? Dan moet u binnen 3 maanden na de maand dat de kinderopvang van start is gegaan uw toeslag aanvragen. Als u langer wacht, loopt u kinderopvangtoeslag mis.
Meer informatie over de kinderopvangtoeslag en aanvraagprogramma hiervoor is te vinden op een speciale website van de belastingdienst www.toeslagen.nl Ook kunt u het aanvraagformulier aanvragen bij de Belastingtelefoon: 0800 – 0543.

Kinderopvang De DroomBoom
Floortje van den Boomen
Beukenlaan 4b
6029 PZ Sterksel
T: 06 53 75 33 42
E:
Floortje van den Boomen